Kolfiberrör

Pulltruderade kolfiberrör i varierande dimensioner.

Pulltruderad = All fibrer i längsgående riktning.

Vikten kan variera något från rör till rör.

Toleranserna för pulltruderade rör är ganska låga, men kan variera lite mellan olika diametrar.

Normalt ligger dom inom 0,1 till så lågt som 0,02. Enstaka avvikelser kan dock förekomma.

Rakheten per meter varierar också lite mellan olika diametrar där tunnare rör är ofta rakare än de grövre, men är som max 5mm/per meter. Oftast är rören rakare än så.

Längder på 850mm och under går som brev.

Längder på 1000mm går som postpaket, alternativt DHL eller Bussgods för lägre frakt.

Längder på 2000mm skickas bara med Bussgods till privatpersoner alternativt Företagsfrakt till företag.